якість робочої сили

якість робочої сили
сукупність властивостей людини, які проявляються в процесі праці і включають кваліфікацію і особисті характеристики працівника (фізіологічні і соціально-психологічні особливості), адаптованість.

Економіка праці: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ. . 2001.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Смотреть что такое "якість робочої сили" в других словарях:

  • вартість робочої сили — сукупність витрат підприємця, пов’язаних з використанням робочої сили, забезпеченням необхідного її відтворення. Вона визначається обсягом життєвих благ, необхідних для забезпечення нормальної життєдіяльності людини, тобто для підтримування її… …   Термінологічний словник з економіки праці

  • ціна робочої сили — сукупність життєвих засобів, необхідних для відтворення робочої сили у грошовому виразі. Залежно від стану ринку праці ціна робочої сили може відхилятися від її вартості …   Термінологічний словник з економіки праці

  • плинність — ності, ж. 1) Властивість і стан за знач. плинний 1), 3). Плинність робочої сили. 2) перен. Властивість за знач. плинний 4). 3) фіз. Властивість тіл пластично або в язко деформуватися під дією напруг …   Український тлумачний словник

  • сукупна продуктивність ресурсів — багатофакторна продуктивність, показник автономного технічного прогресу, що відображає комплексний вплив якісних змін в економіці на зростання виробництва. Характеризує відносну ефективність суспільного виробництва, відображаючи загальний ефект… …   Термінологічно-тлумачний словник "Моделювання економіки"

  • додатковий — а, е. 1) Який є дода/тком (у 2 знач.) до чого небудь. •• Додатко/ва ва/ртість ек. вартість, створювана працею найманого робітника понад вартість робочої сили. Додатко/ві пі/льги вигоди, що надаються організацією, компанією, її співробітниками на… …   Український тлумачний словник

  • сегментація ринку праці — поділ працівників і робочих місць на замкнуті сектори, зони, які обмежують мобільність робочої сили своїми рамками …   Термінологічний словник з економіки праці

  • мінімальний споживчий бюджет — забезпечує нормальне відтворення робочої сили працездатних і нормальну життєдіяльність непрацездатних громадян. Цей показник відображає нижчу межу ціни робочої сили, яка дає змогу підтримувати здоров’я і працездатність людини на нормальному рівні …   Термінологічний словник з економіки праці

  • капітал — у, ч. 1) Сукупність коштів (майно, гроші, нерухомість), що приносять прибуток. •• Авансо/ваний капіта/л грошовий капітал, признач. для придбання основних засобів, які можуть у майбутньому забезпечити прибуток. Акти/вний капіта/л капітал, вільний… …   Український тлумачний словник

  • процес — у, ч. 1) Послідовна зміна станів або явищ, яка відбувається закономірним порядком; хід розвитку чого небудь. || Сукупність послідовних дій, засобів, спрямованих на досягнення певного наслідку. •• Виробни/чий проце/с систематична та цілеспрямована …   Український тлумачний словник

  • біржа — і, ж. 1) Постійно діючий ринок (зокрема міжнародний) масових товарів, нерухомості, цінних паперів, золота і валюти, а також робочої сили. •• Ба/ртерна бі/ржа товарна біржа з натуральним товарообміном, яка виникає в умовах дефіциту продукції.… …   Український тлумачний словник


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»